Tate & Lyle Boleraz

Tate & Lyle Boleraz

Založený v roku 1912, podnik v Bolerázi bol prvým privatizovaným podnikom na Slovensku. Podnik, ktorý spracúva kukuricu, dodáva širokú škálu potravín a nápojov a tiež výrobky pre papierenský priemysel v celej Európe.

 

Boleraz, Slovakia

Boleraz, small print

Správa audítora a individuálna účtovná závierka spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. k 31. marcu 2017 zostavená podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou boli uložené v registri účtovných závierok dňa 20.9.2017