TATE & LYLE ACQUIRES SWEDISH OAT BETA GLUCAN BUSINESS

| Filed in:

London, UK, 20 May 2013 - Tate & Lyle PLC (“Tate & Lyle”), a leading global provider of speciality food ingredients and solutions, announces that it has acquired Biovelop, a Swedish manufacturer of oat beta glucan.

Operating from a production facility in Kimstad, Sweden, Biovelop produces oat beta glucan under the brand name PromOat™ for use in the food, beverage and supplement markets, and under the brand name Avenacare™ for use in the cosmetics industry. In addition, it produces a range of other oat-based ingredients including PrOATein™ (oat protein), oat dextrin and insoluble oat fibre. Biovelop’s products are manufactured from non-GMO oats sourced from within Sweden using a chemical-free process.

Beta glucan is a soluble fibre which has widely approved health claims, including EFSA, for lowering cholesterol and reducing post prandial glycaemic response.

Biovelop is a relatively early-stage business having been founded in 2005 and made its first sale of commercial product in 2010.

Olivier Rigaud, President, Speciality Food Ingredients for Tate & Lyle said: “We are delighted to welcome the Biovelop business and its employees to Tate & Lyle. The addition of Biovelop’s soluble oat beta glucan, supported by strong scientific health claims, represents an excellent addition to Tate & Lyle’s existing fibres and health and wellness portfolios.”

End

About Tate & Lyle:

Tate & Lyle is a global provider of ingredients and solutions to the food, beverage and other industries, operating from over 30 production facilities around the world.

Tate & Lyle operates through two global business units, Speciality Food Ingredients and Bulk Ingredients, supported by Innovation and Commercial Development. The Group's strategy is to become the leading global provider of Speciality Food Ingredients through a disciplined focus on growth, and by driving the Bulk Ingredients business for sustained cash generation to fuel this growth.

Speciality Food Ingredients include starch-based speciality ingredients (corn-based speciality starches, sweeteners and fibres), no calorie sweeteners (including SPLENDA® Sucralose) and Food Systems which provides blended ingredient solutions. Bulk Ingredients include corn-based bulk sweeteners, industrial starches and fermentation products (primarily acidulants). The co-products from both divisions are primarily sold as animal feed.

Tate & Lyle is listed on the London Stock Exchange under the symbol TATE.L. American Depositary Receipts trade under TATYY. In the year to 31 March 2012, Tate & Lyle sales totalled £3.1 billion. http://www.tateandlyle.com. SPLENDA® is a trademark of McNeil Nutritionals, LLC.


TATE & LYLE KÖPER SVENSKT HAVREBETAGLUKANFÖRETAG

London, Storbritannien, 20 maj 2013 - Tate & Lyle PLC (”Tate & Lyle”), en ledande global leverantör av ingredienser och lösningar för speciallivsmedel, meddelar att man har förvärvat Biovelop, en svensk tillverkare av havrebetaglukan.

Vid sin produktionsanläggning i Kimstad i Sverige tillverkar Biovelop havrebetaglukan under varumärket PromOat™ för användning på livsmedels-, dryckes- och kosttillskottsmarknaderna, samt under varumärket Avenacare™ för användning inom kosmetikaindustrin. Dessutom producerar företaget ett sortiment bestående av andra havrebaserade ingredienser, som t.ex. PrOATein™ (havreprotein), havredextrin och olösliga havrefibrer. Biovelops produkter tillverkas av GMO-fri havre av svenskt ursprung genom en process, fri från kemikalier.

Betaglukan är en löslig fiber som har godkända hälsopåståenden, bl.a. från EFSA, om sänkt kolesterolvärde och reducerad glykemisk respons efter maten.

Biovelop är ett relativt nytt företag som grundades 2005 och sålde sin första kommersiella produkt 2010.

Olivier Rigaud, President of Speciality Food Ingredients vid Tate & Lyle säger: ”Vi är glada över att kunna välkomna Biovelops verksamhet och anställda till Tate & Lyle. Biovelops lösliga havrebetaglukan som stöds av starka vetenskapliga hälsopåståenden, utgör ett utmärkt tillskott till Tate & Lyles befintliga portfölj med fiber- och hälsoprodukter.”

Slut

Om Tate & Lyle:

Tate & Lyle är en global leverantör av ingredienser och lösningar till livsmedels- och dryckesindustrin samt andra industrier, och är verksamt vid över 30 produktionsanläggningar runtom i världen.

Tate & Lyle verkar genom två globala affärsenheter: Speciality Food Ingredients och Bulk Ingredients, som understöds av Innovation and Commercial Development. Gruppens strategi är att bli den ledande leverantören av speciallivsmedelsingredienser genom att disciplinerat fokusera på tillväxt och driva verksamheten med bulkingredienser för bibehållen generering av inkomster för att understödja denna tillväxt.

Speciallivsmedelsingredienser omfattar stärkelsebaserade specialingredienser (spannmålsbaserade specialstärkelseprodukter, -sötningsmedel och -fibrer), kalorifria sötningsmedel (som t.ex. SPLENDA®-sukralos) och livsmedelssystem som erbjuder blandade ingredienslösningar. Bulkingredienser innefattar spannmålsbaserade bulksötningsmedel, industriella stärkelseprodukter och fermenteringsprodukter (framför allt surhetsreglerande medel). Samprodukter från båda avdelningarna säljs primärt som djurfoder.

Tate & Lyle är listat på London Stock Exchange under symbolen TATE.L. Handel med American Depositary Receipts sker under TATYY. Under det räkenskapsår som avslutades 31 mars 2012 nådde Tate & Lyle en total försäljning på 3,1 miljarder brittiska pund. http://www.tateandlyle.com. SPLENDA® är ett varumärke som tillhör McNeil Nutritionals, LLC.

About Tate & Lyle: 
Tate & Lyle is a global provider of solutions and ingredients for food, beverage and industrial markets.

Tate & Lyle operates through two global divisions, Food & Beverage Solutions and Primary Products, supported by the Innovation and Commercial Development and Global Operations teams. Food & Beverage Solutions is focused on growth by building leading positions globally in the categories of beverages, dairy, and soups, sauces and dressings. Primary Products is focused on delivering steady earnings and generating cash.

Food & Beverage Solutions consists of: Texturants, including speciality starches; Sweeteners, including low- and no-calorie sweeteners; and a Health and Wellness portfolio comprising mainly speciality fibres; and Stabilisers and Functional Systems, which are bespoke ingredient blends that ensure foods retain their structure.

Primary Products consists of high-volume sweeteners, industrial starches and fermentation products (primarily acidulants).  It also sells co-products from the corn milling process as animal nutrition.

Tate & Lyle is listed on the London Stock Exchange under the symbol TATE.L. American Depositary Receipts trade under TATYY. In the year to 31 March 2018, Tate & Lyle sales totalled £2.7 billion. For more information, please visit http://www.tateandlyle.com